دکتر مجازی - علی تقی‌زاده

فضا، توهم نهایی بشر

این ایده‌ی شهودی که می‌گوید اجسام به خاطر نزدیکی به همدیگر در فضا بر یکدیگر اثر می‌گذارند، به زودی به جرگه‌ی ایده‌های سهل‌انگارانه‌ی بشر خواهد پیوست که با نگاهی عمیق‌تر نقض شده‌اند.

گربه‌ها نام خود را تشخیص می‌دهند، ولی گاهی اوقات عمداً آن را نادیده می‌گیرند!

گربه‌ها به بی‌تفاوت بودن معروفند. از هر صاحب گربه‌ای که بپرسید به شما خواهد گفت این جانور تا چه اندازه در نادیده گرفتن انسان‌ها، مخصوصاً هنگام صدا زدنشان خبره اند. با این حال، بر اساس مطالعه‌ای جدید، حیوانات خانگی اسامی…