دکتر مجازی - علی تقی‌زاده

بسیاری از کسانی که تجربه‌ی آسیب‌های جنگ را دارند، به طور روزافزونی مذهبی تر می‌شوند

معروف است که هیچ آتئیستی در سنگر پیدا نمی‌شود، ولی مطالعه‌ی جدیدی به رهبری جوزف هنریش نشان داده که تأثیرات جنگ بر مذهب بسیار فراتر از خط مقدم را در بر می‌گیرد.

مضاعف شدگی ژنوم قابلیت‌های تطابق تکاملی گونه‌ها را فوق‌العاده بالا می‌برد

دانشمندان به راز مقاومت گیاهانی با "سوپر ژنوم‌های" مضاعف‌شده طبیعی در برابر نوسان‌های اقلیمی و محیط‌های متخصام پی برده‌اند. این گیاهان در شرایط سخت تطابق تکاملی بهتری از خود نشان می‌دهند.

قلب من: آشنایی با و مدیریت حمله قلبی و آنژین

فهم عارضه‌ای که قلب شما را درگیر کرده به بهبودی‌تان کمک خواهد کرد. در این مقدمه با کارکرد و اتفاقاتی که برای قلب رخ می‌دهد آشنا شده و مدیریت نشانه‌ها و برخورد با موارد اورژانسی را از نظر خواهیم گذراند.