دکتر مجازی - علی تقی‌زاده

بیماری‌های مادرزادی: هیپرپلازی مادرزادی آدرنال (CAH)

اصطلاح هیپرپلازی مادرزادی آدرنال (CAH) بر گروهی از اختلالات اتوزومال مغلوب دلالت می‌کند که هر کدام از آن‌ها شامل یک نقص در یک آنزیم دخیل در سنتز کورتیزول، آلدوسترون یا هر دوی این هورمون‌ها می‌باشد.