دکتر مجازی - زهره محمدی

سرطان و جهش‌ها: حقایق زندگی

اگر عمرتان به اندازه کافی طولانی باشد، سرطان شما را گرفتار خود خواهد کرد. اما بدون وجود سلول‌های حواس‌پرتی که همواره در حال جهش یافتن هستند، هرگز نمی‌توانستیم از «سوپ بنیادین» تا این مرحله پیش بیاییم.