دکتر مجازی - زهره محمدی

معرفی تکنیک‌های pan-PCR

Pan در صورتیکه پیشوند واقع شود، به منظور اشاره به مرتبط بودن کلمه مابعد آن با دسته‌ای از اعضا با خصوصیات مشابه استفاده می‌شود. Pan-PCR نیز به تکنیک‌هایی از PCR اطلاق می‌شود که تنها دسته‌ای از توالی‌های highly informative را…

معرفی qPCR arrayها

امروزه مطمئن‌ترین ابزاری که برای آنالیز الگوی بیان پنل متمرکزی از ژن‌ها به صورت موازی وجود دارد، qPCR array می‌باشد. این arrayها برای تهیه پروفایل بیان ژن mRNAها و microRNAها به کار می‌روند. mRNAها و miRNAها دارای نقش‌هایی اساسی در…

معرفی تکنیک overlap extension PCR

Overlap extension PCR یا OE-PCR تکنیکی است که به منظور اتصال یا splicing دو توالی به یکدیگر، مانند اتصال توالی تنظیم‌کننده به توالی کدکننده و نیز اتصال توالی‌های مربوط به دو domain پروتئینی به کار می‌رود. این تکنیک همچنین در…

معرفی تکنیک MLPA

MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) ، نوعی متد مولکولی است که در سال ۲۰۰۲ توسط MRC-Holland ایجاد شد. MLPA تکنیکی ساده و قدرتمند بوده و از انواع متدهای multiplex PCR است که امکان سنجش کمی توالی‌های نوکلئیک‌اسیدی را با سرعت…

معرفی تکنیک AFLP-PCR

چگونه می‌توان ارگانیسم‌ها را بر اساس ژنومشان از یکدیگر افتراق داد؟ یکی از ابزارهای مورداستفاده دانشمندان AFLP-PCR (amplified fragment length polymorphism polymerase chain reaction) می‌باشد. AFLP نمایانگر زیرمجموعه‌ای از محصولات PCR است که از برش DNA ژنومی با آنزیم محدودکننده…

معرفی تکنیک Nanoparticle PCR

یکی از تکنیک‌هایی که به منظور افزایش کارایی PCR به کار می‌رود، nanoparticle PCR است.این تکنیک برای نخستین بار توسط سه گروه تحقیقاتی معرفی شد: Cui et al. 2004، Li H. et al. 2005 و Li M. et al. 2005.…

معرفی تکنیک Ligation-mediated PCR

تکنیک ligation-mediated PCR (LM-PCR) نوعی از PCR است که به منظور آنالیز ژنوم به کار رفته و علاوه بر مراحل عادی PCR، دارای مرحله‌ اجباری DNA لیگاز نیز می‌باشد. تکنیک ligation-mediated PCR برای نخستین بار در footprinting ژنومی و واکنش‌های…

تکنیک Photonic PCR

تکنیک PCR از پرکاربردترین و مفیدترین تکنیک‌های تشخیصی مورداستفاده در ژنتیک است که انجام آن حدود یک ساعت زمان می‌برد. در سال ۲۰۱۵، محققان دانشگاه برکلی کالیفرنیا نوعی از این تکنیک را ارائه کردند که تنها ۵ دقیقه به طول…