دکتر مجازی - ایمونولوژی

آنتی بادی انسانی آسیب پذیری پنهان ویروس آنفولانزا را آشکار می‌کند

آنتی بادی انسانی آسیب پذیری پنهان ویروس آنفولانزا را آشکار می‌کند

سندرم خودایمنی جدید باعث درد و ضعف عضلانی می‌شود

سندرم خودایمنی جدید باعث درد و ضعف عضلانی می‌شود

هفته جهانی واکسیناسیون: هر آنچه که باید بدانید

هفته جهانی واکسیناسیون: هر آنچه که باید بدانید

میتوکندری و پاسخ ایمنی

میتوکندری‌ها به علت شباهتی که با باکتری‌ها دارند، می‌توانند موجب بیماری‌های شدیدی در انسان ها شوند. چگونه ارگانل‌های داخل بدنمان ناگهان تبدیل به یک تهدید می‌شوند؟

سیستم دفاعی بینی علیه میکروب ها متفاوت از چیزی است که فکر می‌کردیم

سلاح ترشحی تمام مدت داخل بینی ما هستند. زمانیکه سلول های بینی احساس می‌کنند که یک تهاجم قوی و پنهانی صورت گرفته‌است یک سری مواد را از کیسه‌های کوچکی آزاد می‌کنند که می‌تواند با این مهاجم‌ها برخورد کنند و همچنین…

سم باکتری استافیلوکوکوس اورئوس یک شمشیر دو لبه است ! کشنده یا نجات بخش ؟

باکتری استافیلوکوکوس اورئوس می‌تواند بیماری‌های متعددی را ایجاد کند ؛ ازجمله عفونت پوستی، ذات الریه و عفونت خون . پاسخ ایمنی قوی ایجادشده توسط این باکتری به مرور بیشتر می‌شود .براساس انتشارات تیم دانشگاه TMU و دانشگاه توبینژن، یکی از…

گیرنده‌های شبه تول: سنسورهای تشخیص عفونت

انواع فراوانی از میکروب‌ها از جمله ویروس‌ها، باکتری‌ها، قارچ‌ها و تک یاخته‌ها آماده حمله به بدن انسان و استفاده از محیط سرشار از مواد غذایی هستند که فراهم می‌کند. خوشبختانه پاسخ ایمنی به عنوان یک سیستم دفاعی عمل و با…