دکتر مجازی - انکوژن

علت سرطان چیست؟ کسی واقعا مطمئن نیست!

علت سرطان چیست؟ کسی واقعا مطمئن نیست!

نتایج کارآزمایی اولیه ivosidenib علیه لوسمی حاد مغز استخوان

نتایج کارآزمایی اولیه ivosidenib علیه لوسمی حاد مغز استخوان

ژن SKI

ژن SKI وظیفه‌ی کد کردن پروتئینی را بر عهده دارد که در مسیر انتقال سیگنال‌های شیمیایی که از سطح سلول یه هسته‌ی آن منتقل می‌شوند، ایفای نقش می‌کند

ژن BRCA

عملکرد طبیعی ژن BRCA1 پروتئینی را کد می‌کند که به عنوان سرکوب‌کننده‌ی تومور (tumor suppressor) نقش دارد. پروتئین‌های سرکوب‌کننده‌ی تومور رشد بی از حد و تکثیر سریع و خارج‌ از کنترل سلول‌ها را مهار می‌کنند. پروتئین BRCA1 در تعمیر آسیب‌های DNA…