دکتر مجازی - VirtualPedia

هر آن‌چه باید در مورد PCR بدانید!

PCR چیست؟ PCR یا واکنش زنجیره ای پلیمراز (Polymerase Chain Reaction) در زیست‌شناسی مولکولی به‌منظور ساخت میلیون‌ها کپی از قطعه DNA موردنظر، به‌کارمی‌رود. به عبارت دیگر، PCR مانند یک دستگاه فتوکپی که می‌تواند از یک برگ کاغذ، نسخه‌های فراوانی تهیه کند،…

تکنیک PCR-VNTR

تکنیک PCR-VNTR به معنای PCR تکرارهای پشت‌ سر هم با تعداد متغیر (Variable Number Tandem Repeats) به منظور آنالیز آن‌ها است و مارکرهای بسیار مهمی را به منظور تشخیص هویت و نقشه‌برداری ژنومی فراهم می‌کند. آنالیز و مقایسه طول این…

تکنیک PCR-RFLP

آنالیز PCR-RFLP که  CAPS نیز نامیده می‌شود (Cleaved Amplified Polymorphic Sequence)، تکنیکی پرکاربرد در آنالیزهای ژنتیکی است. PCR-RFLP ترکیب دو تکنیک می‌باشد: PCR، تکنیکی است که امکان تکثیر ناحیه خاصی از DNA را که توسط دو پرایمر تعیین می‌شود، فراهم…

پرایمرها در PCR

PCR نیازمند سنتز یک سری توالی‌های الیگونوکلئوتیدی است که در سنتز DNA جدید به صورت انتخابی، به عنوان پرایمر عمل می‌کنند. پرایمرها اختصاصی دو توالی بلافاصله مجاور رشته هدف بوده و طولی در حدود ۱۸ تا ۲۵ نوکلئوتید دارند. سنتز…

تکنیک FISH

تکنیک‌هایی که پیش‌تر به آن‌ها پرداختیم، وابسته به هیبریداسیون مولکول‌های DNA و یا RNA خالص‌شده‌ای هستند که در ژل آگارز قرار دارند. در تکینک FISH (Fluorescent in situ hybridization)، مولکول‌های پروب مستقیما با مولکول‌های DNA و RNA داخل سلولی هیبرید…

تکنیک DNA microarray

DNA microarry‌ ها، تکنیک‌هایی بر پایه هیبریداسیون هستند، اما در مقیاسی مینیاتوری اجرا می‌شوند. در نتیجه این کار می‌توان به طور همزمان میلیون‌ها مولکول هدف را آنالیز نمود. تکنولوژی‌های هیبریداسیون microarray در اوایل دهه ۱۹۹۰ توسعه یافتند و امکان انجام…

تکنیک Northern Blotting

تکنیک‌های Northern blotting نیز مانند Southern blotting بر پایه هیبریداسیون اسیدهای نوکلئیک هستند و تفاوت‌شان در آن است که مولکول‌های هدف، RNA های هضم‌نشده (معمولا mRNAها) می‌باشند. این تکنیک‌ها به منظور سنجش اندازه رونوشت‌ها و نیز دستیابی به الگوی بیان…

تکنیک Southern blotting

این تکنیک ژنتیک مولکولی، برای نخستین بار در سال ۱۹۷۵ و توسط Edwin Southern معرفی شد و هدف از انجام آن، تشخیص واریانت‌های ژنتیکی بود. کاربرد مهم هیبریداسیون Southern blotting در تعیین توالی‌های هدفی است که مشابه ژن مورد استفاده…

پروب های نوکلئیک اسیدی

با افزایش روزافزون توالی‌های نوکلئیک‌اسید شناخته شده و نیز وجود روش‌هایی برای سنتز الیگونوکلئوتیدهای دلخواه، امروزه می‌توان قطعات DNA تک‌رشته‌ای کوتاهی را برای انجام هیبریداسیون DNA طراحی کرد. این قطعات پروب ‌DNA نامیده‌ می‌شوند. پروب‌ها، مولکول‌های DNA ای هستند که…

الکتروفورز DNA

تکنیک الکتروفورز در ژل به منظور جداسازی قطعات DNA بر اساس اندازه به کار می‌رود و به این منظور از تفاوت‌های بار الکتریکی مولکول‌های موجود در مخلوط استفاده می‌نماید. مولکول‌های DNA دارای بار منفی هستند؛ در نتیجه با قرار گرفتن…