دکتر مجازی - VirtualPedia

تکنیک‌های توالی یابی نسل سوم

موج جدیدی از تکنولوژی‌ها که توالی یابی نسل سوم خوانده می‌شوند، و بسیار سریع‌تر از تکنیک‌های پیشین هستند، در حال توسعه‌ اند. برخی از این تکنیک‌ها، تمام مراحل تکثیر DNA را دور می‌زنند و امکان تکثیر مولکول‌های DNA واحدی که…

تکنیک توالی یابی Illumina

اساس تکنیک توالی یابی Illumina  تکنیک دی دئوکسی است، اما از نوآوری‌های فراوان دیگری نیز بهره برده است. در این تکنیک علی‌رغم پایین بودن تعداد توالی‌های خوانده شده، محصولات بیشتری نسبت به تکنیک توالی یابی ۴۵۴ تولید می‌شود. طی این…

تکنیک توالی یابی ۴۵۴

Massively parallel pyrosequencing در سال ۲۰۰۵ توسط شرکت ۴۵۴ Life Sciences توسعه یافت و توسط Roche تجاری‌سازی شد. این تکنیک، توالی یابی ۴۵۴ نام دارد و نخستین تکنیک از توالی یابی‌های نسل جدید است. توالی یابی ۴۵۴ می‌تواند بیش از…

توالی یابی نسل جدید (NGS)

معرفی توالی یابی نسل جدید (Next Generation Sequencing= NGS) در سال ۲۰۰۷ تحولی در دنیای ژنومیکس پدید آورد، روشی کاملا جدید برای تعیین توالی DNA معرفی نمود و هزینه و زمان موردنیاز برای توالی یابی ژنوم را به شدت کاهش داد.…

تکنیک توالی یابی Sanger

در سال ۱۹۷۴ Fredrick Sanger تکنیکی را به منظور تعیین توالی ژن‌ها در محیط in vitro ابداع کرد. او به توالی آمینواسیدی انسولین علاقه‌مند بود و تصمیم گرفت که با استفاده از توالی نوکلئوتیدی آن به توالی آمینواسیدی‌اش برسد. متدی…

توالی یابی چیست؟

بسیاری از متدهای امروزی دستکاری DNA، RNA و پروتئین‌ها، وابسته به وجود دانش قبلی راجع به توالی نوکلئوتیدی ژنوم موردنظر هستند. اما خود این توالی‌ها برای نخستین بار چگونه شناخته شده‌اند؟ و امروزه توالی مولکول‌های DNA و RNA چگونه تعیین…

تکنیک‌های استخراج RNA

استخراج RNA باکیفیت غالبا مهم‌ترین مرحله در بسیاری از تکنیک‌های مولکولی مانند RT-qPCR، آنالیز ترانسکریپتومیکس با استفاده از توالی‌یابی Next generation، digital PCR، تولید کتابخانه cDNA و … است. از آن جایی که RNA از لحاظ ساختاری بسیار با DNA…

معرفی تکنیک Competitive PCR

تعیین دقیق مقادیر اندک نوکلئیک‌اسید موجود در نمونه‌های بیولوژیکی، یکی از نیازمندی‌های آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و تشخیصی است. Competitive PCR یکی از تکنیک‌هایی است که می‌تواند این کار را انجام دهد و عبارت است از تکثیر همزمان DNA هدف با مقادیر…

معرفی تکنیک colony PCR

colony PCR یا whole cell PCR تکنیکی است که به منظور بررسی وجود تغییر ژنتیکی دلخواه در پلاسمیدهای وارد شده به باکتری‌ها و مخمرها در اثر ترانسفورماسیون، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فرایند مستقیما روی کلونی‌های باکتریایی انجام می‌شود و…

معرفی تکنیک Touchdown PCR

Touchdown PCR به منظور افزایش اختصاصیت PCR به کار می‌رود. از جمله راه‌های رسیدن به این هدف، تغییر دادن پارامترهای مربوط به هر چرخه است. در Touchdown PCR، این تغییر در مرحله اتصال چرخه ایجاد می‌شود. به این نحو که…