دکتر مجازی - آرسنیک

طراحی فیلتری که آرسنیک را از آب شرب حذف می‌کند

مسمومیت با آرسنیک ناشی از نوشیدن آب آلوده هنوز هم برای ۱۳۷ میلیون نفر در ۷۰ کشور جهان عامل نگرانی است. اما دستگاه تصفیه جدیدی که توسط محققان استرالیایی ساخته‌ شده‌است می‌تواند تکنولوژی ساده و ارزان قیمتی باشد که برای…