دکتر مجازی - آزار جنسی

جامعه علمی آزار و اذیت جنسی را به عنوان خطای علمی تعریف می‌کند

آزار و اذیت جنسی تحت سیاست‌های جدیدی که هفته گذشته توسط اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا (AGU) در واشنگتن دی سی به تصویب رسید ، نوعی سو‌ رفتار علمی است. “رهبران AGU در یک پست که در ۱۵ سپتامبر در بخشی از…