انتشار این مقاله


خصومت پایدار با زنان تحصیل‌کرده: قضیه فقط آزار جنسی نیست!

گزارش پیشگامانه از خصومت دائمی با دانشمندان زن خبر می‌دهد. قضیه فقط آزار جنسی نیست.

اگر از افراد درباره‌ی آزار جنسی سوال بپرسید، احتمالا از پافشاری استادی در پیشنهاد رابطه جنسی به دانش‌آموز سخن بگویند. طبق گزارشی که از آکادمی علوم، مهندسی و‌ پزشکی آمریکا منتشر شده است، چنان واقعه‌های ناخوشایندی تنها بخش کوچکی از مشکلات آزارهای جدی و گسترده در علم را نشان می‌دهد. این گزارش که طی دو سال جمع‌آوری شد، آزار جنسی فراگیر و‌ مضری را نشان می‌دهد. رفتارهایی که زنان را از بین می‌برد و به آن‌ها القا می‌کند به آن‌جا تعلق ندارند. از جمله آن‌ها میتوان به کامنت‌های جنسیتی و جوک‌های تحقیرآمیز اشاره کرد. بین ۱۷-۵۰ درصد دانشجویان دختر محصل در علوم و پزشکی چنان آزارهایی را در نظرسنجی بزرگی که در دو‌ دانشگاه مرجع با ۳۶ دانشکده انجام شد، مطرح کردند.

Kate Calancy، متخصص علوم انسانی دانشگاه Illinois، نویسنده این گزارش، می‌گوید:

ما سعی در روبرو شدن با مفهوم آزار جنسی هستیم.

اکثر آزارهای جنسی طی یک رفتار خصمانه و خام جنسی اتفاق می‌افتد. و مطبوعات حامی این مسئله‌اند که این تجربیات روزمره‌، ممکن است عواقب بد شخصی و حرفه‌ای مثل: پیشرفت ناخواسته جنسی داشته باشد.

این گزارش می‌گوید، دهها سال ناکامی در جلوگیری از آزار و اذیت جنسی، با وجود قوانین حقوقی مدنی که آن را غیر قانونی می‌داند، نیاز به تغییر در فرهنگ را برجسته می‌کند. Paula Johnson، متخصص قلب و عروق، مدیر کالج Wellesley و همکار کمیته‌ای که این کزارش زا نوشته است، می‌گوید:

ما برای مدت طولانی به این مشکل پرداختیم اما پیشرفتی نداشته‌ایم. درواقع سیستم حقوقی به تنهایی برای این مسئله کافی نیست.

نویسنده پیشنهاد می‌کند، آمار دقیق شکایات واضح آزار جنسی گرفته شده در دانشگاه ثبت شود و به آن‌ها رسیدگی شود. از مشاورات مبنی بر کمیته برای جلوگیری از اینکه دانشجویی یک آزاردهنده جنسی باشد استفاده شود. و روش‌های جایگزین که کمتر رسمی باشند برای کسانی که تمایل به شروع یک تحقیق رسمی ندارند، به هدف رسیدگی به شکایات اتخاذ شود.

در گزارش، آزار جنسی زنان: آب‌وهوا، فرهنگ و عواقب آکادمی علوم، مهندسی و‌ پزشکی، اشاره می‌کند بسیاری از نظرسنجی‌ها در ارزیابی دقیق آزار و اذیت جنسی شکست خورده‌اند. این داده‌ها از نظرسنجی‌های بزرگ شکل گرفته در دو دانشگاه عمده تحقیقاتی – دانشگاه تگزاس و پنیسیلوانیا- برای توصیف انواع آزار و‌اذیت جنسی بوجود آمده در دانشکده‌ها و اعضای هیئت علمی است. شایع‌ترین آن‌ها «خصومت جنسی» بود، مثل: ((جوک‌ها یا کامنت‌هایی که می‌گویند: زن‌ها به اندازه کافی باهوش نیستند که در علم پیشرفت کنند)) که توسط ۲۵درصد از دانشجویان دختر مهندسی و ۵۰ درصد دانشجویان دختر پزشکی در سیستم تگزاس ثبت شد. و‌ میزان شیوع دانشجویانی که در حال تجربه‌ی جلب توجه ناخواسته‌ی جنسی یا تنبیه جنسی بودند پایینتر بود، اعم از ۲درصد و ۵ درصد در دانشگاه‌های تگزاس و پنیسیلوانیا برای بار اول و حدود ۱درصد برای بار دوم. اما گزارش حاکی از آن است که محیط خصمانه، بیشتر باعث ایجاد جلب توجه ناخواسته جنسی و  تهدید است.

زنان در زمینه علوم، مهندسی و یا پزشکی زمانیکه ممکن است قید فرصت‌های رهبری برای ازبین بردن مجرمان را بزنند، موسسات خود را ترک کنند و یا در کل بیخیال علم شوند، مورد آزار قرار می‌گیرند. همچنین این گزارش از ناکارآمدی فراگیر آموزش و نوشته‌های آنلاین آزار جنسی در سراسر جهان که بیشتر زنان که گزارشی نمی‌دهند چون از انتقام می‌ترسند، گفت. به نظر نویسندگان، برای حفظ استعدادهای زنان در علم، به جای « انطباق نمادین» با قوانین حقوق مدنی، نیاز به تغییر فرهنگ است.اگر از افراد درباره‌ی آزار جنسی سوال بپرسید ، احتمالا از پافشاری استادی در پیشنهاد رابطه جنسی به دانش‌آموز سخن بگویند. طبق گزارشی از آکادمی علوم، مهندسی و‌ پزشکی منتشر شد؛ چنان واقعه‌های ناخوشایندی تنها بخش کوچکی از مشکلات آزارهای جدی و گسترده در علم را نشان می‌دهد. این گزارش که طی دو سال جمع‌آوری شد، آزار جنسی فراگیر و‌ مضری را نشان می‌دهد. رفتارهایی که زنان را از بین می‌برد و به آن‌ها القا می‌کند به آن‌جا تعلق ندارند. از جمله آن‌ها میتوان به کامنت‌های جنسیتی و جوک‌های تحقرآمیز اشاره کرد. بین ۱۷-۵۰ درصد دانشجویان دختر محصل در علوم و پزشکی چنان آزارهایی را در نظرسنجی بزرگی که در دو‌ دانشگاه مرجع با ۳۶ دانشکده انجام شد، مطرح کردند.
Kate Calancy، متخصص علوم انسانی دانشگاه Illinois، نویسنده این گزارش، می‌گوید:
ما سعی در روبرو شدن با مفهوم آزار جنسی هستیم.
اکثر آزارهای جنسی طی یک رفتار خصمانه و خام جنسی اتفاق می‌افتد. و مطبوعات حامی این مسئله‌اند که این تجربیات روزمره‌، ممکن است عواقب بد شخصی و حرفه‌ای مثل: پیشرفت ناخواسته جنسی داشته باشد.
این گزارش می‌گوید، دهها سال ناکامی در جلوگیری از آزار و اذیت جنسی، با وجود قوانین حقوقی مدنی که آن را غیر قانونی می‌داند، نیاز به تغییر در فرهنگ را برجسته می‌کند. Paula Johnson، متخصص قلب و عروق، مدیر کالج Wellesley و همکار کمیته‌ای که این کزارش زا نوشته است، می‌گوید:

ما برای مدت طولانی به این مشکل پرداختیم اما پیشرفتی نداشته‌ایم. درواقع سیستم حقوقی به تنهایی برای این مسئله کافی نیست.

نویسنده پیشنهاد می‌کند، آمار دقیق شکایات واضح آزار جنسی گرفته شده در دانشگاه ثبت شود و به آن‌ها رسیدگی شود. از مشاورات مبنی بر کمیته برای جلوگیری از اینکه دانشجویی یک آزاردهنده جنسی باشد استفاده شود. و روش‌های جایگزین که کمتر رسمی باشند برای کسانی که تمایل به شروع یک تحقیق رسمی ندارند، به هدف رسیدگی به شکایات اتخاذ شود.


مقالات مرتبط: 


در گزارش، آزار جنسی زنان: آب‌وهوا، فرهنگ و عواقب آکادمی علوم، مهندسی و‌ پزشکی، اشاره می‌کند بسیاری از نظرسنجی‌ها در ارزیابی دقیق آزار و اذیت جنسی شکست خورده‌اند. این داده‌ها از نظرسنجی‌های بزرگ شکل گرفته در دو دانشگاه عمده تحقیقاتی – دانشگاه تگزاس و پنیسیلوانیا- برای توصیف انواع آزار و‌اذیت جنسی بوجود آمده در دانشکده‌ها و اعضای هیئت علمی است. شایع‌ترین آن‌ها «خصومت جنسی» بود، مثل: ((جوک‌ها یا کامنت‌هایی که می‌گویند: زن‌ها به اندازه کافی باهوش نیستند که در علم پیشرفت کنند)) که توسط ۲۵درصد از دانشجویان دختر مهندسی و ۵۰ درصد دانشجویان دختر پزشکی در سیستم تگزاس ثبت شد. و‌ میزان شیوع دانشجویانی که در حال تجربه‌ی جلب توجه ناخواسته‌ی جنسی یا تنبیه جنسی بودند پایینتر بود، اعم از ۲درصد و ۵ درصد در دانشگاه‌های تگزاس و پنیسیلوانیا برای بار اول و حدود ۱درصد برای بار دوم. اما گزارش حاکی از آن است که محیط خصمانه، بیشتر باعث ایجاد جلب توجه ناخواسته جنسی و تهدید است.
زنان در زمینه علوم، مهندسی و یا پزشکی زمانیکه ممکن است قید فرصت‌های رهبری برای ازبین بردن مجرمان را بزنند، موسسات خود را ترک کنند و یا در کل بیخیال علم شوند، مورد آزار قرار می‌گیرند. همچنین این گزارش از ناکارآمدی فراگیر آموزش و نوشته‌های آنلاین آزار جنسی در سراسر جهان که بیشتر زنان که گزارشی نمی‌دهند چون از انتقام می‌ترسند، گفت. به نظر نویسندگان، برای حفظ استعدادهای زنان در علم، به جای « انطباق نمادین» با قوانین حقوق مدنی، نیاز به تغییر فرهنگ است.

نگین فرونچی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *