دکتر مجازی - آسپرین و سرطان پوست

آسپرين خطر سرطان پوست را در زنان كاهش مى‌دهد

با استناد بر يك مطالعه ى جديد، زنانى كه به مدت ٥ سال يا بيشتر مصرف آسپرين دارند ، نسبت به زنانى كه آسپرين مصرف نمى كنند، ٣٠ درصد خطر كمترى براى ابتلا به سرطان پوست ملانوم دارند. مطالعات پيشين…