دکتر مجازی - آلرژی بعد از ورزش

واکنش های آلرژیک به دنبال ورزش

گاهی ممكن است واكنش های آلرژيكی در حين ورزش كردن و يا به دنبال آن رخ دهند. • ورزش كردن می‌تواند موجب شروع و يا تشديد آسم شود، همچنين در موارد نادرتری، موجب واكنش های آلرژيک شدید (آنافيلاكسی) می‌شود. •…

آلرژی عجیب: بروز واکنش آلرژیک، تنها پس از ورزش

دختر نوجوانی در کانادا به طرز تعجب‌آوری مبتلا به نوعی آلرژی غذایی می‌باشد که تنها پس از ورزش بروز می‌کند. آلرژی به مجموع واکنش‌های ایمنی شدید در برابر محرک‌های خارجی در شرایط خاص گفته می‌شود. با ما همراه باشید. با…