دکتر مجازی - اضافه وزن بارداری

ارتباط زمان اولین عادت ماهیانه و دیابت بارداری

در طی دوران بارداری، بعضی از زنانی که پیش از این هرگز دیابت نداشته‌اند یا حتی در خطرش هم نبودند؛ قند خونشان افزایش پیدا می‌کند. این شرایط حاکی از دیابت بارداری (GD) است و زمانی شروع می‌شود که بدن مادر…