دکتر مجازی - اپی ژنتیک

اپی ژنتیک و بیماری

رفتار ژن‌های افراد تنها مربوط به توالی ژن‌های آنان نیست؛ فاکتورهای اپی ژنتیکی نیز این موضوع را تحت تاثیر قرار می‌دهند. تغییر در این فاکتورها می‌تواند نقش مهمی در بیماری‌زایی ایفا کند.

چاقی و اپی ژنتیک

دو موش یکسان از لحاظ ژنتیکی را در نظر بگیرید: چه‌طور ممکن است که یکی از آن‌ها چاق بوده و دیگری جثه کوچکی داشته باشند؟ تغییرات اپی ژنتیکی ناشی از عوامل محیطی احتمالا بتوانند این موضوع را در مورد موش‌ها…

معرفی تکنیک Methylation-specific PCR

تکنیک PCR اختصاصی متیلاسیون (Methylation specific PCR= MSP)، متدی ساده، سریع و مقرون به صرفه به منظور آنالیز وضعیت متیلاسیون DNA است که تقریبا می‌تواند روی هر گروه از CpGهای داخل یک جزیره CpG که در پروموتر ژن‌ها واقع است،…