دکتر مجازی - اینفوگراف

اینفوگراف: آبریزش بینی از وضع سلامت خبر می‌دهد

سینوس‌های پارانازال حفره‌هایی پر از هوا هستند که با سلول‌های سازنده‌ی مخاط پوشیده شده‌اند. مخاط از خشک شدن بینی جلوگیری کرده و آلودگی‌ها را قبل از رسیدن به ریه‌ها به دام می‌اندازد. تصویر اشعه X پایین، ساختار درونی جمجمه را…

اینفوگراف: سیگار الکترونیک

سیگار برقی یا سیگار الکترونیکی وسیله‌ای است الکترونیکی که استعمال دخانیات را شبیه سازی می‌کند. این کار توسط تولید بخارات خاصی که بو، طعم، مزه و احساس کشیدن سیگار واقعی را به مصرف کننده بدهد اما زیانهای سیگار واقعی را نداشته یا این زیانها به…