دکتر مجازی - برخورد اول

تُن صدا و سرعت صحبت کردن شما نشان دهنده هوش شما است

آیا دوست دارید که مردم شما را باهوش بدانند؟  ” شما بسیار باهوش‌تر از آنچه به نظر می‌آیید هستید!” تا کنون این جمله به گوشتان خورده است؟ مطمئنا اگر در برخورد اول موقعیت مناسبی که در آن استعداد دارید پیش…