دکتر مجازی - بند آوردن خونریزی

اقدامات لازم هنگام مواجهه با خون‌ریزی شدید

آشنا بودن با نحوه‌ی واکنش در مواقع خون‌ریزی یکی از مهم‌ترین مهارت‌های اورژانسی است. آموزش برخی فرآیندهای پایه‌ای مانند CPR ویا مقابله با خون‌ریزی شدید، می‌تواند فرد را از کام مرگ نجات دهد. به‌علاوه کیت‌های کنترل خون‌ریزی که شامل مواردی…