دکتر مجازی - جنسیت

کروموزوم‌های تنها تعیین‌کننده‌های جنسیت نوزاد نیستند!

مفهوم توانایی برای پیش‌بینی جنسیت نوزاد در طی اوایل بارداری یا حتی تأثیرگذاری بر آن با خوردن یا انجام دادن برخی از کارها زمانی که اقدام به فرزندآوری می‌شود همیشه و در طی قرن‌ها مورد توجه و بحث عمومی بوده…

خاصیت تسکین درد ماریجوانا در مردان بیشتر از زنان است

با گسترش قانونی شدن ماریجوانا در نقاط مختلف آمریکا اکنون توجه و مطالعات بیشتری روی مضرات و خوبی‌های این ماده صورت می‌گیرد. یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد اثر بخشی و تسکین درد ماریجوانا در مردان ممکن…