دکتر مجازی - خودآگاهی

گربه‌ها نام خود را تشخیص می‌دهند، ولی گاهی اوقات عمداً آن را نادیده می‌گیرند!

گربه‌ها به بی‌تفاوت بودن معروفند. از هر صاحب گربه‌ای که بپرسید به شما خواهد گفت این جانور تا چه اندازه در نادیده گرفتن انسان‌ها، مخصوصاً هنگام صدا زدنشان خبره اند. با این حال، بر اساس مطالعه‌ای جدید، حیوانات خانگی اسامی…

رمزگشایی از سیگنال‌های آشفته مغزی: راه جدیدی برای شناسایی خودآگاهی در مغز

آگاهی که از محیطمان داریم، برخاسته‌ از سیگنال‌های آشفته‌ای است که در سراسر مغزمان وجود دارند. این سیگنال‌ها الگویی را تشکیل می‌دهند که محققان در تلاش‌اند تا آن را شناسایی کنند.