دکتر مجازی - ربات

آیا ربات‌ها قادر به درک عاطفی ما خواهند بود؟

برخی از انسان ها به خوبی می‌دانند چه زمانی و چگونه کلماتی را به کار ببرند تا بتوانند احساس درک متقابل را در طرف مقابل ایجاد کنند. به این صورت که طرف مقابل از لحاظ عاطفی کاملا احساس حمایت کند. اکنون رایانه‌ها…