دکتر مجازی - عفونت گوش

درمان فوری گوش درد چیست و علت ایجاد گوش درد وعلائم آن چگونه است؟

گوش دردها گاها به صورت ناگهانی ایجاد می‌شوند و برای خلاصی از آن‌ها به یک درمان فوری گوش درد نیاز داریم. گوش درد چیست؟ گوش دردها بیشتر در کودکان ایجاد می‌شوند هرچند ممکن است در بزرگسالان هم ایجاد شوند. گوش…

عفونت گوش (گوش میانی)

عفونت گوش (اوتیت مدیای حاد) بیشتر اوقات عفونتی باکتریال یا ویروسی است که گوش میانی را، فضای پر از هوای پشت پرده‌ی گوش که حاوی استخوان‌های کوچک آن است، تحت تأثیر قرار می‌دهد.