دکتر مجازی - علوم عصبی

توهم در عین واقعیت

به هنگام پردازش اطلاعات، مغز دقیقا چه کاری انجام می‌دهد؟ آیا می‌توان وظیفه مغز را تصویر‌سازی کنترل‌شده آنلاین در نظر گرفت؟ در ادامه مقاله، با یکی از جالب‌ترین توضیحات فلسفه ذهن در ارتباط با نحوه کار مغز همراه باشید.