دکتر مجازی - علوم عصبی

چگونه روده‌ی شما می‌تواند از چیزی که هستید، باهوش‌تر نشان‌تان دهد

روده‌ی شما کاری می‌کند تا باهوش‌تر از آنچه هستید، به‌نظر برسید! روده ها با داشتن نوعى حافظه در دسترس، هزينه را به حداقل ميرسانند.  همه‌ی ما در لحظاتی از زندگی احساس گرسنگی کرده‌ایم، ولی آیا توضیحی علمی برای این پدیده…