دکتر مجازی - عوارض

با ٥ عارضه‌ى جانبى شگفت‌آور باردارى آشنا شويد!

سوزش سرِدل، حالت تهوع صبحگاهى، گرايش غيرقابل كنترل به سيب زمينى سرخ كرده؛ اين ها عوارض جانبى باردارى هستند كه همه درموردشان صحبت مى‎كنند. شما ممكن است نشنيده باشيد كه برخى زنان به خاك ( بله، مواد روى زمين) يا…