دکتر مجازی - لخته خونی

آمبولی ریه

نگاه کلی آمبولی ریه مسدود شدن یکی از عروق خونی ریه‌ها می‌باشد. در بیشتر موارد، آمبولی ریوی توسط لخته‌های خونی ایجاد می‌شود که از پاها یا نواحی دیگر به ریه مهاجرت می‌کنند(ترومبوز ورید عمقی) به دلیل اینکه لخته جریان خون…

لخته‌های خونی

تعریف لخته‌های خونی (Blood clots)، توده‌هایی ژل مانند از جنس بافت خونی اند. لخته‌های خونی در هنگام بروز جراحات و بریدگی‌ها کمک بسزایی در جلوگیری از خون‌ریزی و بندآوردن جریان رگ خونی می‌کند. با این حال برخی از لخته‌های خونی…