دکتر مجازی - مگس

آیا پشه‌ها دوستتان دارند؟ ژن‌هایتان را سرزنش کنید!

دانشمندان بنا بر یافته‌های گذشته نشان داده‌اند جذابیت در برابر پشه مرتبط با گروه خونی افراد می‌باشد. این در حالیست که مطالعات اخیر نشان از تأثیرات گسترده‌تر ژن‌ها در این موضوع دارند. با ما همراه باشید.