دکتر مجازی - وسواس فکری

تحریک عمقی مغز

تحریک عمقی مغز شامل کار گذاشتن الکترودها در مناطق مشخصی از مغز است و در درمان اختلالات حرکتی از قبیل ترمور، پارکینسون و دیستونی همچنین به تازگی در درمان اختلال وسواس فکری استفاده می‌شود.

با ۱۰ اختلال شایع شخصیتی آشنا شویم!

منظور از اختلالات شخصیتی نوعی اختلالات ذهنی است که مدیریت احساسات، روابط و رفتار را در افراد تحت تاثیر قرار می‌دهد. اختلالات شخصیتی در ۴۰ تا ۶۰ درصد موارد قابل تشخیص بوده و با مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری شناخته می‌شوند.…