دکتر مجازی - گلوکز

فروکتوز مغزی از تبدیل گلوکز به وجود می‌آید

بر اساس تحقیقات جدید فروکتوز، قندی که به چاقی و دیابت مرتبط است، در مغز از گلوکز ساخته می‌شود. فروکتوز قند ساده‌ای است که در میوه‌ها، سبزیجات، و بسیاری از غذاهای فرآوری شده یافت می‌شود. مصرف بیش از حد فروکتوز…