دکتر مجازی - یائسگی

سلامتی شما پس از یائسگی

برهه ای از زندگی زنان که پس از یائسگی فرامی‌رسد پس یائسگی نام دارد. در طول این زمان، بسیاری از نشانه های مزمنی که ممکن است زنی قبل از یائسگی تجربه کرده باشد، به تدریج کاهش می‌یابد. اما در نتیجه…