دکتر مجازی - depression

ارتباط بین میگرن با دیگر مشکلات سلامتی

محققین هنوز نتوانسته‌اند نشان بدهند که میگرن می‌تواند دلیل یک مشکل یا حالت سلامتی دیگر باشد اما توانسته‌اند ارتباط بین تعدادی از آن‌ها را نشان دهند. این ارتباط زمانی قوی‌تر می‌شود که میگرن همراه اورا باشد؛ نشانه‌هایی که قبل از…

آیا برای افسردگی باید به پزشک مراجعه کنیم؟

افسردگی از آن دسته بیماری‌های نیست که بتوانیم خودمان آن را تشخیص بدهیم. شما باید یک پزشک یا متخصص در این زمینه برای تشخیص درست مراجعه کنید. دلیلی برای این که احساس شرمندگی یا خجالت داشته باشید وجود ندارد، همین‌طور…

به مناسب روز جهانی سلامت: بیا درمورد افسردگی حرف بزنیم

افسردگی علت اصلی بیماری و ناتوانی در سراسر جهان است. بر اساس آخرین تخمین‌های سازمان جهانی بهداشت، WHO، بیش از ۳۰۰ میلیون نفر هم اکنون ، با افسردگی زندگی می‌کنند. افزایشی ۱۸درصدی در سال‌های ۲۰۰۵ -۲۰۱۵. فقدان حمایت از افرادِ…

افسردگی: تست خون

هنگامی که با انجام یک آزمایش خیالمان از بیمار بودن یا نبودن‌مان راحت می‌شود. به عبارتی یک آزمایش، به سادگی به فرد می‎‌گوید که آیا بیمار است یا خیر. متاسفانه، برای شرایطی از قبیل افسردگی چنین آزمایشاتی وجود ندارد و…