دکتر مجازی - MS

تاثیر MS بر بینایی چگونه است؟

مشکلات بینایی در بیماران MS شایع‌تر است و می‌تواند باعث تاری دید، دوبینی و نابینایی گردد. مشکلات بینایی نیز مانند سایر علائم MS در طی حمله ایجاد می‌شود و سپس برطرف می‌گردد. درمان می‌تواند از آسیب بینایی جلوگیری کند و…

درمان های نوظهور برای مالتیپل اسکلروزیس

هیچ درمانی برای مالتیپل اسکلروزیس (MS) وجود ندارد، اما در توسعه داروهای جدید برای درمان آن پیشرفت زیادی شده است. تحقیقاتی در باب توسعه درمان‌های جدید و بهبود دهنده بیماری (DMTs) برای این بیماری سیستم عصبی مرکزی در حال انجام…