ما زیرنویس ها رو بلافاصله پس از انتشار قرار میدیم ولی خب متاسفانه مترجم ها خیلی دیر ترجمه میکنن