انتشار این مقاله


مصرف روزانۀ آجيل مغزدار، خطر ابتلا به گسترۀ وسيعى از بيمارى‌ها را خنثى مى‌كند

آناليز گستره وسيعى از مطالعات در حال انجام حاكى از آن است كه افرادى كه روزانه حداقل ٢٠ گرم آجيل (به اندازۀ تقريبى يك مشت) مصرف مى‌كنند، ريسك پايين ترى در ابتلا به بيمارى هاى قلبى عروقى، سرطان و ساير انواع بيمارى ها دارند. اين مقدار مصرف موجب كاهش ٣٠ درصدى خطر ابتلا به بيمارى […]

آناليز گستره وسيعى از مطالعات در حال انجام حاكى از آن است كه افرادى كه روزانه حداقل ٢٠ گرم آجيل (به اندازۀ تقريبى يك مشت) مصرف مى‌كنند، ريسك پايين ترى در ابتلا به بيمارى هاى قلبى عروقى، سرطان و ساير انواع بيمارى ها دارند.

اين مقدار مصرف موجب كاهش ٣٠ درصدى خطر ابتلا به بيمارى هاى قلبى عروقى، كاهش ١٥ درصدى نسبت به سرطان و كاهش ٢٢ درصدى نسبت به مرگ زودرس مى شود. ميانگين مصرف ٢٠ گرم در روز آجيل همچنين با كاهش خطر مرگ و مير پنجاه درصدى مربوط به بيمارى هاى تنفسى و با كاهش ٤٠ درصدى ابتلا به ديابت همراه است.

محققان دانشگاه سلطنتى لندن و دانشگاه علم و فناورى نروژ مطالعه اى در اين رابط انجام دادند. اين تيم ٢٩ مقاله منتشر شده در سرتاسر جهان را بررسى كردند كه در اين مطالعات ٨١٩٠٠٠ نفر شركت داشتند از جمله:  بيش از ١٢٠٠٠ مورد از بيماران عروق كرونرى قلب، ٩٠٠٠ مورد از سكته‌هاى مغزى، ١٨٠٠٠ مورد از بيماران مرتبط با قلب و عروق و سرطان و ٨٥٠٠٠ مورد از گزارشات مرگ.

 هرچند جمعيت هاى مورد مطالعه داراى تفاوت هايى بودند از جمله ميان جنس مذكر و مونث، محل زندگى آنها يا جمعيت هايى با ريسك فاكتور هاى مختلف، محققان دريافتند كه مصرف آجيل با كاهش ريسك بيمارى در اكثر اين جمعيت ها مرتبط بوده است.

‏Dagfinn Aune، يكى از پژوهشگران اين مطالعه از دانشكده سلامت عمومى دانشگاه سلطنتى لندن مى گويد:

در مطالعات مرتبط با تغذيه ، تا به حال بيشتر تحقيقات بر روى بيمارى هاى بسيار كشنده از جمله بيمارى هاى قلبى، سكته مغزى و سرطان متمركز شده بود. ولى ما اكنون مى خواهيم داده ها را از جنبه ساير بيمارى ها بنگريم. ما كاهش مستمرى را در ريسك ابتلا به بسيارى از بيمارى ها مشاهده كرديم كه ارتباط بسيار گسترده و قوى بين مصرف آجيل و اثرات مختلف سلامتى افراد وجود دارد.

البته اين مطالعه بر آجيل هاى فندق، گردو و بادام زمينى صورت گرفت. نتايج حاصله براى مصرف هر كدام از اين ها به تنهايى و يا به صورت تركيبى تقريبا يكسان بود.

چه چيزى آجيل هاى مغز دار را اين گونه مفيد مى سازد؟

‏Dagfinn Aune پاسخ مى دهد:

آجيل هاى مغز دار محتوى مقدار زيادى فيبر، منيزيوم و چربى هاى داراى حلقه هاى اشباع نشده هستند. اين مواد در جلوگيرى از بيمارى‌هاى قلبى عروقى و نيز كاهش كلسترول خون بسيار مفيد هستند.

بعضى از آجيل ها مخصوصا گردو داراى منابع غنى از مواد آنتى اكسيدان هستند همان ماده اى كه از استرس اكسيداتيو جلوگيرى مى كند و كاهش ريسك ابتلا به سرطان را در پى دارد. هرچند آجيل هاى مغز دار داراى چربى زيادى هستند ولى در كنار آن فيبر و پروتئين زيادى نيز دارند و تعدادى شواهد نيز وجود دارد مبنى بر اين كه اين آجيل ها در كاهش وزن نيز دخالت دارند.

 اين مطالعه همچنين نشان داد كه اگر افراد، مقدار بيش از ٢٠ گرم آجيل مغز دار در روز مصرف كنند موجب بهبود بيمارى علاوه بر جلوگيرى از آن مى شود.

محمد حسين فلاحى


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *