انتشار این مقاله


کمتر از ۱۰۰۰۰ قدم هم قبول!

محققان اطلاعات ۳۴۰۰ فرد بالغ آمریکایی را آنالیز کردند. این افراد در نظرسنجی سلامت شرکت کرده بودند. به مدت یک هفته دستگاهی مشابه دستگاه های کنترل سلامت به نام Accelerometer به آن ها وصل کردند. دستگاه ها تعداد قدم ها و همچنین سرعت راه رفتن بر اساس قدم بر دقیقه را اندازه می گرفتند. همچنین […]

محققان اطلاعات ۳۴۰۰ فرد بالغ آمریکایی را آنالیز کردند. این افراد در نظرسنجی سلامت شرکت کرده بودند. به مدت یک هفته دستگاهی مشابه دستگاه های کنترل سلامت به نام Accelerometer به آن ها وصل کردند. دستگاه ها تعداد قدم ها و همچنین سرعت راه رفتن بر اساس قدم بر دقیقه را اندازه می گرفتند. همچنین محققان این داوطلبان را با آزمایشات سلامت دیگری برای تشخیص بیماری های قلبی-عروقی مورد ارزیابی قرار دادند.
تنها یک پنجم مردان بیش از ۱۰۰۰۰ قدم برداشته بودند و یک پنجم برتر زنان نیز به طور میانگین ۹۸۰۰ قدم برداشته بودند.
در مجموع کسانی که تعداد قدم بیشتری راه رفته بودند نتایج بهتری در آزمایشات سلامت کسب کردند اما با این حال حتی کسانی که ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ قدم راه رفته بودند نیز نتایج قابل قبولی کسب کردند.
John Schuna Jr استاد راهنمای درس حرکت شناسی در دانشگاه سلامت جامعه و علوم انسانی اورگون استیت Oregon State می گوید: ” مقداری فعالیت بدنی بهتر از هیچ است و فعالیت بدنی بسیار از فعالیت بدنی کم بهتر است. ”
محققان همچنین کمیتی به نام “ریتم اوج ۳۰ دقیقه ای” را اندازه گرفتند که عبارت است از: میانگین تعداد قدم ها ی فرد در ۳۰ دقیقه ی پر تلاطم روزانه‌اش.
محققان به مردم توصیه می کنند که در فعالیت های ۳۰ دقیقه ای با شدت متوسط و حداقل با سرعت ۱۰۰ قدم بر دقیقه مشغول به فعالیت شوند.
در این تحقیق فقط یک پنجم مردان و زنان ریتم اوج ۳۰ دقیقه ای نزدیک ۱۰۰ داشتند. (تقریبا ۹۶ در هردو جنس)
محققان گفتند آن هایی که ریتم ۷۰ تا ۸۰ داشتند نیز نتایج قابل قبولی در آزمایشات سلامت کسب کردند.
محققان در مقاله خود اشاره کردند که افزایش تدریجی و اندک در تعداد قدم و شدت (ریتم اوج) و سرعت راه رفتن فوایدی برای بیماری های قلبی-عروقی دارد.
Schuna گفت: این تحقیق به این معنا نیست که تلاش برای ۱۰۰۰۰ قدم انجام نشود بلکه این امر اگر به وقوع بپیوندد شما جز ۱۵ درصد برتر جامعه در این مورد به حساب می آیید و روزانه باید از آن ۱۰۰۰۰ قدم ۳۰۰۰ عددش را با سرعت بالا راه بروید.
محققان در پایان اشاره کردند که این تحقیق در زمان کوتاهی انجام شده است و از اثرات تعداد و سرعت قدم ها بر سلامتی اطمینان کافی حاصل نشده است.

مبین مويد


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *