دکتر مجازی - مبین مويد

نوزادان مادران چاق از لحاظ بیولوژیکی پیرترند!

محققان اطلاعات ۷۴۳ مادر از سن ۱۷ تا ۴۴ و نوزادانشان را از طریق خون بند ناف بلافاصله بعد از به دنیا آمدن آنالیز کردند. محققان با استفاده از محتوای ژنتیکی سلول‌های نوزادان طول تلومر کروموزوم‌های نوزادان را اندازه‌گیری نمودند.…

کمتر از ۱۰۰۰۰ قدم هم قبول!

محققان اطلاعات ۳۴۰۰ فرد بالغ آمریکایی را آنالیز کردند. این افراد در نظرسنجی سلامت شرکت کرده بودند. به مدت یک هفته دستگاهی مشابه دستگاه های کنترل سلامت به نام Accelerometer به آن ها وصل کردند. دستگاه ها تعداد قدم ها…

مسمومیت غذایی باکتریایی پشت پرده بیماری کرون

با استفاده از مدل مصنوعی بیماری کرون در موش محققان کشف کردند که مسمومیت گوارشی معمول ایجاد شده توسط باکتری، رشد اشرشیاکلی های خاص (AIEC)که عامل بیماری کرون میباشند را سرعت می بخشد. حتی بعد از اینکه موش ها باکتری…

واكسن سرماخوردگی در راه است!

اولين مشكل در توليد واكسن سرماخوردگی تغييرات ويروسي اين بیماری است. به طوري كه ويروس آن ساختار ثابتي ندارد و تهيه واكسن دشوار است. اما به تازگي محققان تعدادي از الگو هاي ژنی معمول اين ويروس را پيدا كرده اند و نكته خوب…