انتشار این مقاله


تحصیلات چه تاثیری در سطح IQ دارد؟

مطالعه جدید نشان می‌دهد هر سال تحصیلی بین ۱ تا ۵ امتیاز سطح IQ را افزایش می‌دهد.

مطالعه جدید نشان می‌دهد هر سال تحصیلی بین ۱ تا ۵ امتیاز سطح IQ را افزایش می‌دهد. همچنین تاثیر فعالیت‌های تحصیلی مازاد بر مدرسه به اندازه‌ای است که حتی در سنین ۷۰ تا ۸۰ سالگی نیز ملموس است. وجود ارتباط بین تحصیلات و میزان هوش مسئله‌ی قطعی است اما اثبات افزایش هوش در نتیجه تحصیلات بیشتر، دشوار بود. مسئله دیگری که مورد توجه است تمایل بیشتر افراد باهوش برای کسب تحصیلات بیشتر است.


مقاله مرتبط: سطح IQ از سال ۱۹۷۰ روند رو به کاهشی داشته است


در این مطالعه ۴۲ مجموعه داده به کمک روش‌های تحقیقی مختلف بررسی شده است. این آنالیزها شواهد محکمی بر تاثیر میزان تحصیلات در افزایش هوش است. همچنین برای رسیدن به نتیجه نهایی محققان از رویکردهای آزمایشی انجام شده در گذشته کمک گرفتند. برای مثال در سال ۱۹۶۰، نروژ میزان تحصیلات اجباری را به اندازه ۲ سال افزایش داد؛ محققان با مقایسه فارغ‌التحصیلان این سال و سال‌های دیگر، تاثیر این رویکرد بر IQ را ارزیابی کردند. نکته‌ای که توجه محققان را به خود جلب کرد تاثیر طولانی مدت این تحصیلات اضافه‌ی اجباری در افراد بود. این تاثیر حیتی در کسانیکه تست هوش را در سنین ۷۰ تا ۸۰ سالگی انجام داده بودن چشمگیر بود. درواقع این افزایش سطح تحصیلات تاثیر مفیدی در طول زندگی آن‌ها داشت.

انواع دیگری از مطالعه در این متا آنالیز که شامل نیم میلیون شرکت کننده از ۴۲ مجموعه داده بود، انجام گرفت. قدم بعدی بررسی تاثیر نوع متدهای آموزشی و تحصیلی در سطح هوش خواهد بود.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید