انتشار این مقاله


انسلادوس، ۵۳اُمین ماه زحل، به نظر مکان مناسبی برای زندگی در فضاست!

ملکول‌های آلی پیچیده‌ای که از اقیانوس مایع انسلادوس نشات میگیرند آن را تبدیل به مکانی مناسب برای زندگی می‌کند.

محققان موسسه Southwest Research در مقاله اخیر خود خبر از کشف ملکول‌های آلی پیچیده در سطح انسلادوس، ۵۳اُمین ماه زحل، دادند. این ملکول‌ها بزرگ غنی از کربن از اقیانوس زیر سطح یخی انسلادوس سرچشمه می‌گیرند. نشات گرفتن این ملکول‌های آلی پیچیده از یک اقیانوس مایع، انسلادوس را تبدیل به مکانی مناسب و دارای شرایط اولیه برای زندگی می‌کند.

در این مقاله دانشمندان از اطلاعات NASA’s Cassini spacecraft، که در سپتامبر ۲۰۱۷ در سطح زحل فرود آمده است، کمک گرفتند. در سال ۲۰۱۵، فضاپیما حین پرواز در ارتفاع کم، درون موادی که از حفره‌های سطح انسلادوس نشات می‌گرفتند گاز هیدروژن شناسایی کرده بود. گاهی اوقات میکروب‌های هیدروترمالی که در منافذ اقیانوس‌های زمین زندگی می‌کنند، از گاز هیدروژن به عنوان منبع انرژی استفاده می‌کنند. بنابراین فرضیه محققان این است که هیدروژن انسلادوس به دلیل فعالیت‌های هیدروترمال خود ماه تشکیل یافته باشد.

این اولین کشف ملکول‌های آلی در سطح انسلادوس نیست. اکتشافات پیشین ملکول‌های ساده‌ای بودند که جرم اتمی کمتر از ۵۰ دالتون داشتند اما ملکول‌های کشف شدهی اخیر جرمی بیش از ۲۰۰ دالتون دارند. با این حال این ملکول‌های پیچیده بسیار کوچک هستند زیرا جرم اتمی یک اتم کربن، ۱۲ دالتون می‌باشد.

شاید این کشف نشان از زندگی فرازمینی‌ای نباشد که همگان منتظر آن هستند اما با این حال کشف این ملکول‌ها ما را یک قدم به زندگی در فضا نزدیک‌تر می‌کند. مأموریت‌های فضایی آینده آنالیزهای بیشتری از عمق حفره‌های انسلادوس فراهم خواهند کرد بدین ترتیب دانشمندان قادر خواهند بود علت تشکیل این ملکول‌های پیچیده و فرآیندهای بیولوژیکی که زیر سطح یخی انسلادوس رخ می‌دهند را کشف کنند.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید