درمان های نوظهور برای مالتیپل اسکلروزیس

هیچ درمانی برای مالتیپل اسکلروزیس (MS) وجود ندارد، اما در توسعه داروهای جدید برای درمان آن پیشرفت زیادی شده است. تحقیقاتی در باب توسعه درمان‌های جدید و بهبود دهنده بیماری (DMTs) برای این بیماری سیستم عصبی مرکزی در حال انجام…

مالتیپل‎‌اسکلروزیس (MS)

MS(multiple sclerosis) یک بیماری مزمن در نتیجه حمله سیستم ایمنی خودی به سلول های عصبی مغز و نخاع است. اسکلروزیس به معنای scarring می باشد. این کلمه به معنای بافت حاصل پس از زخم است و مبتلایان به این بیماری…

مالتیپل اسکلروز: آیا باید تعامل بین مغز و گره‌های لنفاوی را مقصر دانست؟

علت مالتیپل اسکلروز که یک بیماری پیش رونده‌ی عصبی است، ناشناخته است. با این وجود، مطالعه‌ی جدید یک نکته‌ی کلیدی را آشکار کرده است: سیگنال عجیبی از مغز به گره‌های لنفاوی ارسال می‌شود.