دکتر مجازی - کیمیا مظهری

ورزش در دوران كودكى از فراموشى در دوران پيرى محافظت می‌كند

 آيا ورزش در دوران كودكى از از فراموشى بعد از چند دهه جلوگيرى مى كند؟ ورزش به نظر مى رسد در زندگى فايده هايى برای طول عمر در مغز دارد؛ حداقل در موش هاى صحرايی! موش صحرایی حیوانی برای تحقیقات…