دکتر مجازی - پوریا صادقی

عروق خونی رشد مغز را کنترل می‌کنند

عروق خونی نقش مهمی در تکثیر سلول‌های بنیادی و رشد و تکامل مغز در دوران جنینی بازی می‌کنند. بر طبق تحقیق انجام گرفته در دانشگاه لندن، عروق خونی می‌توانند تعداد سلول‌های بنیادی یک موجود زنده را افزایش دهند. این موضوع…

چگونه نانوتکنولوژی در آینده موجب ارتقا سلامت خواهد شد؟

تحقیقات مبتنی بر نانو شامل مولکول‌هایی با یک صدم حجم سلول‌های سرطانی می‌شود که توانایی بهبود سلامتی و زندگی ما را دارد. ۹ تن از برجسته‌ترین دانشمندان نانو با هم به پیش‌بینی اتفاقاتی که در دهه پیش رو می‌توانیم منتظر آن‌ها باشیم…

سیتومگالوویروس به پروتئین‌های متصل به RNA نیازمند است

ویروس‌ها برای بقا و تولیدمثل از ابزار سلول استفاده کرده و اکثر مواقع منجر به آسیب سلول می‌شوند. محققین دانشگاه کالیفرنیا کشف کرده‌اند که برای سیتومگالوویروس، این پروسه متکی به پروتئینی به نام CPEB1 است. CPEB1 یکی از صدها پروتئین…

جهش ژنی خطر چاقی را افزایش می‌دهد

سیگنال‌های مغزی نقش مهمی در چاقی و دیابت ایفا می‌کنند. یکی از این نوروترنسمیترها دوپامین است. محققان بررسی کردند که چگونه جهش در ژن FTO و ژن گیرنده مشتقات D2 موجب چاقی می‌شوند. از نتایج این‌گونه برمی‌آید کسانی که هر دو…