دکتر مجازی - بیوتکنولوژی

استفاده از تلفن هوشمند برای شناسایی یک ویروس بسیار مسری!

استفاده از تلفن هوشمند برای شناسایی یک ویروس بسیار مسری!

معرفی تکنیک‌های pan-PCR

Pan در صورتیکه پیشوند واقع شود، به منظور اشاره به مرتبط بودن کلمه مابعد آن با دسته‌ای از اعضا با خصوصیات مشابه استفاده می‌شود. Pan-PCR نیز به تکنیک‌هایی از PCR اطلاق می‌شود که تنها دسته‌ای از توالی‌های highly informative را…