دکتر مجازی - دستاوردهای عظیم

دستاوردهای عظیم (۸): شناسایی منشأ فسیل‌ها

دستاوردهای عظیم (۸): شناسایی منشأ فسیل‌ها

دستاوردهای عظیم (۲۲): کشف طیف مرئی توسط آیزاک نیوتن

دستاوردهای عظیم (۲۲): کشف طیف مرئی توسط آیزاک نیوتن

دستاوردهای عظیم (۱۰): قانون بویل درباره گاز ایده آل

دستاوردهای عظیم (۱۰): قانون بویل درباره گاز ایده آل

دستاوردهای عظیم (۸۸) : هان، می‌تنر و شکافت هسته‌ای اورانیوم

شکافت هسته‌ای فرآیندی است که در آن هسته یک اتم به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌شود که در دسامبر ۱۹۳۸ در انستیتو شیمی Kaiser Wilhelm در برلین کشف و در ژانویه ۱۹۳۹ در استکهلم اثبات شد. این فرآیند مقادیر زیادی انرژی…

دستاوردهای عظیم (۷۸) : کشف اولین انفجارهای سریع رادیویی با منشا برون‌کهکشانی

در سال 2007 اخترشناسان در تقلا بودند تا بفهمند چه چیزی باعث ایجاد امواج رادیویی انفجاری زودگذر اما بسیار قدرتمندی شده‌بود که از خارج از کهکشان راه‌شیری منشا گرفته‌بودند.