دکتر مجازی - اختلال در تمرکز

حقایقی در مورد افسردگی

چگونه افسردگی بالینی درمان نشده سلامت فیزیکی و جسمی شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ شواهدی وجود دارد مبنی بر این که افسردگی بالینی درمان نشده عوارض جدی و شدیدی را بر سلامت جسمی شما بر جا خواهد گذاشت. مطالعات…