دکتر مجازی - اختلال روانی

بیزاری درمانی چیست و در درمان چه اختلالاتی استفاده می شود؟

بیزاری درمانی درواقع نوعی شرطی سازی است که در آن با ایجاد ارتباط میان انجام یک رفتار و یک نتیجه ناخوشایند، به فرد برای ترک آن رفتار کمک می‌کند. برای مدت های طولانی این روش برای ترک سو/ئ مصرف مواد…

درماتوفاژی یا اختلال خودپوست خواری چیست؟

درماتوفاژی یک مفهوم در حال ظهور در تحقیقات سلامت روان است.درماتوفاژی یک وضعیت روانی است که در آن یک فرد به طور اجباری پوست خود را گاز می‌گیرد، می جود، می‌کند یا می‌خورد. این اتفاق اغلب بر روی پوست اطراف…