دکتر مجازی - استرس

زخم معده

نگاه کلی زخم معده جراحت بازی است که در پوشش داخلی معده و قسمت فوقانی روده کوچک ایجاد می‌شود. شایع‌ترین علامت زخم معده درد معده می‌باشد. زخم معده شامل دو مورد است: زخم معده که در داخل معده ایجاد می‌شود…

چگونه ترس از سخنرانی را کنار بگذاریم و بر استرس سخنرانی غلبه کنیم؟

ارائه سخنرانی چه در مقابل گروهی کوچک و چه در مقابل گروهی بزرگ با اضطراب بسیاری همراه است. با انجام مطالعات اثبات شده است که القای حس هیجان در چنین مواقعی تاثیر به سزایی در کاهش اضطراب دارد.