دکتر مجازی - اضطراب

افسردگی و اضطراب دوران نوجوانی روی بدن تاثیر گذار است

افسردگی به معده ارتباط داده شده، و مشکلات پوستی به دنبال اضطراب ایجاد می‌شوند. در طول دهه‌های گذشته محققان نشان داده ‌اند که اختلالات روانی مانند افسردگی فقط در سر ما اتفاق نمی‌افتند، بلکه روی کل بدن ما تاثیر می‌گذارند.

ارتباط نزدیک اضطراب با مرگ حاصل از سرطان در مردان

در هر زمان از ۱۴ نفر ۱ نفر در جهان تحت تاثیر اختلالات حاصل از اضطراب قرار دارند. کسانی که از این شرایط رنج می برند، دچار اختلالات و ناتوانی هایی می شوند، همچنین خطر استفاده از مواد مخدر و خودکشی…