دکتر مجازی - ایدز

یک تزریق ماهانه می‌تواند جایگزین قرص های روزانه ایدز (HIV) شود

جدیدترین یافته‌ها امید را برای داشتن زندگی طولانی با ایدز بالا میبرد.مصرف قرص های روزانه ایدز نه تنها اثرات ایدز را کاهش میکند بلکه احتمال انتقال ویروس به دیگران نیز از بین میرود.اما مصرف زیاد دارو میتواند باعث مقاومت ویروس…