دکتر مجازی - ایدز

روش “شوک دادن و کشتن” برای درمان ایدز می‌تواند مغز را به خطر بندازد

ترکیب داروها برای کنترل بلندمدت ایدز تاکنون موفق بوده، اما هدف از بین بردن آن به دلیل ماهیت ویروس HIV که می‌تواند خود را مخفی کند تا کنون محقق نشده. تحقیق جدیدی بر روی یکی از خویشاوندان ویروس HIV، SIV،…

مورمور شدن (خواب رفتگی)

خواب‌رفتگی (PARESTHESIA) نکات برجسته ۱. خواب‌رفتگی ممکن است گذرا و یا مزمن باشد. در صورت شک داشتن بر اینکه مزمن هست یا نه باید به پزشک خود مراجعه فرمایید.۲. خواب‌رفتگی مزمن دلایل زیادی دارد ازجمله کمبود ویتامین، انجام حرکات تکراری…

یک دهم کودکان احتمالاً یک مکانیسم دفاعی طبیعی در برابر ایدز دارند

برخی کودکان ممکن است نیروهای مافوق جادویی داشته باشند!! طبق مطالعه جدیدی که در آفریقای جنوبی انجام شده‌ا‌ست، تقریبا یک دهم کودکانی که با HIVآلوده شده اند یک مکانیسم داخلی در سیستم ایمنی خود دارندکه از آنان در برابر ایدز…