دکتر مجازی - جذابیت مردان

مردانی که میوه و سبزیجات بیشتری بخورند، جذابیت بیشتری برای زنان دارند!!

قابل توجه مردان جهان: اگربه دنبال جذب یک شریک زندگی هستید،  ابتدا رژیم غذایی خود را تغییر دهید! مطالعه ای از دانشگاه Macquarie در سیدنی استرالیا بیان می کند زنان بیشتر جذب بوی مردانی می شوند که میوه ها و…